Slider 9

Duurzaamheid

De ACT heeft duurzaamheid en milieu volledig geïntegreerd in het beleid en in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hergebruik van asfalt (cradle to cradle) is een essentieel onderdeel van ons asfaltproductieproces. Op dit moment worden er mengsels geproduceerd bestaande uit 70% hergebruikt asfalt. Het streven is om dit percentage de komende jaren nog verder omhoog te brengen. Door hergebruik van asfalt wordt het milieu ontlast. Dit is één van de basis peilers van de Asfalt Centrale om tot het produceren van een milieuvriendelijk en duurzaam product te komen.

Ga terug

Met de blik op de toekomst

De ACT is onderdeel van ReintenInfra. ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelenomarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door het aanstellen van de Rentmeester2050 en het installeren van de Werkgroep2050 begin 2018. Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ons aangesteld als Rentmeester2050. Maurice is door de wol geverfd. Hij ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Binnen ons bedrijf is de Werkgroep2050 actief. De werkgroep initieert de acties in overleg met de directie en beheren de actielijst. Elke actie wordt onder een gerelateerde SDG 'geplakt'. Met praktische acties motiveren en stimuleren wij vervolgens de gehele organisatie om hun steentje bij te dragen. Wij zijn ervan overtuigd iets toe te voegen om het verschil te maken in 2050 en misschien al wel in 2030.

Duurzaamheid

De ACT heeft haar doelstellingen, plan van aanpak en jaarlijkse toetsmomenten voor dit streven vastgelegd door onder andere deelname aan de MJA III (meerjarenafspraken). Sinds 2009 is ACT actief lid van dit vanuit de overheid geïnitieerde programma waarbij energieverbruik en duurzaam gebruik van grondstoffen op een meetbare manier tot uitvoering worden gebracht. Naast een vrijwillige deelname aan het MJA convenant wordt de ACT ook meerdere keren per jaar getoetst vanuit de branchevereniging, de wettelijke toezichthouder (Provincie Overijssel) en de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit). Zij controleren of de ACT de wet milieubeheer naleeft en beheersmaatregelen neemt met betrekking tot inname van recycling asfalt, emissienormen afgas, geluids – en stofhinder. Sinds 1 januari 2016 is ACT afnemer van Pure Energie en wordt onze elektriciteit opgewekt middels 100% Nederlandse windenergie. Door over te stappen op Nederlandse energie realiseren we een enorme reductie op onze CO2 uitstoot. Nog mooier is dat wij dit kunnen bewerkstelligen met een partner, die net als wij, stevig verankerd is in de regio’s waar wij werkzaam zijn.

© Copyright 2024 - https://achengelo.nl/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie Instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord